Καλωσήρθατε στην IDCC

H International Data Compliance & Computing (IDCC) είναι μια άρτια στελεχωμένη ομάδα, με ειδικά εκπαιδευμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό. Η ομάδα μας στελεχώνεται από καταξιωμένους νομικούς και μηχανικούς πληροφορικής (IT managers, security experts) με ακαδημαϊκή εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ψηφιακής τεχνολογίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη συμμόρφωση με το νέο Κανονισμό Προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), την ψηφιακή τεχνολογία, και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Οργανώνουμε και εκπονούμε ελέγχους (auditing), μελέτες και σχεδία για λογαριασμό επιχειρήσεων και επαγγελματιών και αναπτύσσουμε τεχνογνωσία, πρότυπα και πρακτικές σε θέματα ψηφιακής ανάπτυξης, καινοτομίας, ασφάλειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανάπτυξης διαδικτυακών υποδομών και υποδομών υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικής διασύνδεσης, επιχειρηματικότητας μέσα από την ψηφιακή οικονομία.

Βασικά χαρακτηριστικά στην δράση μας, η εμπιστοσύνη, η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα , η συνέπεια και το ομαδικό μας πνεύμα. Πρώτα ακούμε κάθε πελάτη μας, μετά μελετούμε, ανταλλάσουμε απόψεις και τέλος προχωρούμε στην υλοποίηση του εκάστοτε έργου με αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό.

 

Με εκτίμηση,
H ομάδα της IDCC

 GDPR o Νέος Ευρωπαικός Νόμος Προστασίας Δεδομένων

 GDPR o Νέος Ευρωπαικός Νόμος Προστασίας Δεδομένων

Τι είναι το GDPR και ποιούς αφορά
αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο;

Η μεγαλύτερη αλλαγή στην προστασία δεδομένων τα τελευταία 20 χρόνια τίθεται σε ισχύ την 25η Μαΐου του 2018, και προβλέπει πρόστιμα έως 4% του ετήσιου παγκόσμιου τζίρου ή 20 εκατομμύρια ευρώ (οποιοδήποτε εκ των δυο είναι υψηλότερο) για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν συμμορφωθεί.

Σύμφωνα με τον GDPR, αν επεξεργάζεστε  προσωπικά δεδομένα, θα υπόκεισθε στους νόμους και συνεπώς στις κυρώσεις που σχετίζονται με την μη τήρησή τους.

Πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πιστεύουν ότι ο κανονισμός αυτός σχετίζεται μόνο με μεγάλες εταιρίες που επεξεργάζονται πολλά ευαίσθητα δεδομένα όπως οι τράπεζες και οι υγειονομικές αρχές. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς είναι εξαιρετικά σπάνια περίπτωση μία εταιρία να μην διαθέτει και να μην επεξεργάζεται κάποια μορφή προσωπικών δεδομένων είτε πρόκειται για τους υπαλλήλους της είτε για τους πελάτες της. Η ασφάλεια των δεδομένων είναι πλέον θέμα της διοίκησης και όχι απλά του τμήματος Πληροφορικής.

Έχετε συμμορφωθεί
με τις απαιτήσεις του GDPR;

 

Το νέο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν
οι επιχειρήσεις, απαιτεί την συμμόρφωσή τους με το νέο
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων
(GDPR), ο οποίος απαιτεί από τις εταιρίες από την 25η Μαΐου 2018 και μετά να:

✓ Έχουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και τις αναγκαίες πολιτικές για την προστασία των πληροφοριών

✓ Έχουν εκπαιδεύσει κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό τους

✓ Κάνουν αναλύσεις των επιπτώσεων που μπορούν να προκύψουν λόγω παραβίασης ιδιωτικότητας (Privacy Impact Assessment)

✓ Σχεδιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας (privacy by default, privacy by design)

✓ Ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό συμβάντος παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων (data breach notification)

✓ Έχουν ορίσει υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων (Data Protection Officer)

✓ Έχουν πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων (Incident Response Plan)

✓ Αποζημιώνουν τους πελάτες των οποίων απέτυχαν να προστατεύσουν τα δεδομένα τους.

Έχει ενημερωθεί η διοίκηση και το προσωπικό της επιχείρησής σας για τις απαιτήσεις του GDPR;

Η συμμόρφωση της επιχείρησής σας με τον κανονισμό επιβάλλει την υιοθέτηση μιας δομημένης και δοκιμασμένης προσέγγισης που ξεκινά από την αναγνώριση των αποκλίσεων της υφιστάμενης λειτουργίας σε σχέση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού, συνεχίζεται με την υλοποίηση οργανωτικών, διαδικαστικών, λειτουργικών και τεχνολογικών μέτρων για την αντιμετώπιση των διαφορών και ολοκληρώνεται με την υιοθέτηση μιας εταιρικής κουλτούρας προστασίας των προσωπικών δεδομένων που διασφαλίζει τη συμμόρφωση σε συνεχή βάση. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η εφαρμογή του Κανονισμού δεν αποτελεί απειλή ή ανάγκη αλλά ευκαιρία που μπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση.

Οι Υπηρεσίες Μας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
με περαιτέρω εξειδίκευση στον τομέα της προστασίας των ιατρικών προσωπικών – ευαίσθητων δεδομένων
και τη συμμόρφωση με το νέο Κανονισμό Προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR),
την ψηφιακή τεχνολογία, και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Δημιουργία E-Learning Προγραμμάτων

Συμβουλευτική και οργάνωση για τη δημιουργία και το στήσιμο E-Learning εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Η IDCC διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο green screen studio και για τις οπτικοακουστικές ανάγκες του E-Learning προγράμματός σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων
και τη συμμόρφωση με το νέο Κανονισμό Προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR),
την ψηφιακή τεχνολογία, και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

GDPR COMPLIANCE
✓ Ενημέρωση και εκπαίδευση
✓ Αξιολόγηση διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων
✓ Καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ροών επεξεργασίας τους
✓ Αποτίμηση επιπτώσεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
✓ Αναμόρφωση συμβάσεων και διαδικασιών διαχείρισης τρίτων μερών και συνεργατών
✓ Αξιολόγηση αποκλίσεων με τις απαιτήσεις του GDPR
✓ Παροχή προτάσεων για βελτίωση
✓ Υποστήριξη στην εφαρμογή δικλείδων ασφάλειας
✓ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Υπεύθυνου  Προστασίας Δεδομένων (DPO – Data Protection Officer)
✓ Νομική υποστήριξη
✓ Διενέργεια ελέγχων κοινωνικής μηχανικής
✓ Υπηρεσίες απόκρισης σε συμβάντα ασφάλειας
✓ Υπηρεσίες ελέγχου συμμόρφωσης.
ΕΡΕΥΝΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εκτεταμένη έρευνα & εφαρμογή τεχνολογιών σε συστήματα A.I (Artificial Intelligence)
και Blockchain.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
με περαιτέρω εξειδίκευση στον τομέα της προστασίας των ιατρικών προσωπικών – ευαίσθητων δεδομένων
και τη συμμόρφωση με το νέο Κανονισμό Προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR),
την ψηφιακή τεχνολογία, και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Δημιουργία E-Learning Προγραμμάτων

Συμβουλευτική και οργάνωση για τη δημιουργία και το στήσιμο E-Learning εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Η IDCC διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο green screen studio και για τις οπτικοακουστικές ανάγκες του E-Learning προγράμματός σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων
και τη συμμόρφωση με το νέο Κανονισμό Προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR),
την ψηφιακή τεχνολογία, και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

GDPR COMPLIANCE
✓ Ενημέρωση και εκπαίδευση
✓ Αξιολόγηση διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων
✓ Καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ροών επεξεργασίας τους
✓ Αποτίμηση επιπτώσεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
✓ Αναμόρφωση συμβάσεων και διαδικασιών διαχείρισης τρίτων μερών και συνεργατών
✓ Αξιολόγηση αποκλίσεων με τις απαιτήσεις του GDPR
✓ Παροχή προτάσεων για βελτίωση
✓ Υποστήριξη στην εφαρμογή δικλείδων ασφάλειας
✓ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Υπεύθυνου  Προστασίας Δεδομένων (DPO – Data Protection Officer)
✓ Νομική υποστήριξη
✓ Διενέργεια ελέγχων κοινωνικής μηχανικής
✓ Υπηρεσίες απόκρισης σε συμβάντα ασφάλειας
✓ Υπηρεσίες ελέγχου συμμόρφωσης.

ΕΡΕΥΝΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εκτεταμένη έρευνα & εφαρμογή τεχνολογιών σε συστήματα A.I (Artificial Intelligence) και Blockchain.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο

Η Ομάδα Μας

null

Νίκος Καραγιαννάκης

Chief Executive Officer
IT Executive
null

Στέλλα Καραγιαννάκη

Chief Administrative OfficerMsc Neuropsychology
null

Μάγδα Γλαβίνα

Legal Counsel
null

Γιάννης Ιωαννίδης

Legal Counsel

Dodekanisou 15
Thessaloniki, 54626
E. [email protected]

Καλέστε μας τώρα στο

Τ. +30 2310538919

Επισκεφθείτε τα γραφεία μας

Dodekanisou 15 Thessaloniki, 54626
Τ. +30 2310538919 E. [email protected]

© 2019 idcc.gr – All Rights Reserved.

Developed by: M.K. && S.V.